video on demand

Webinar All-on X

Vill du hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och utvecklingen inom branschen hemifrån eller på kontoret, och har du missat ett av våra webinar?  Registrera dig här för att få inspelningarna av webinaret och lär dig mer om All-on X nu.

Den nyutvecklade skanningsstrategin omfattar användning av en IOS- och LO RUSSO-retraktorer och ger oss exakta IOS-data om implantatpositionerna.

Arbetsflödet i tre steg ger en betydande minskning av tiden i stolen. När det gäller noggrannhet och förutsägbarhet uppnår vi de högsta nivåerna och kan erbjuda en högklassig passivt passande estetisk implantatrestauration för hela käken. Fast eller avtagbar, flera alternativ finns tillgängliga, och varje alternativ har sina egna egenskaper och fördelar för att uppfylla patientens krav.

Upptäck denna nya scanningsstrategi och All-on-X-portföljen i videon från vårt webinar!

I inspelningen av webinar får du veta varför All-on X är så viktigt för tandläkare. Du får också veta hur du använder den nya skanningsstrategin, vilka de nya behandlingsstegen är, vilka kostnaderna är, samt skillnaderna mellan fasta och avtagbara All-on X-broar.

Få kunskap om All-on X nu

video on demand

Hämta videon på All-on X webinar.