All-on_X23_
All-on_X23_2
All-on_X23_3
All-on_X23_4
All-on_X23_
All-on_X23_2
All-on_X23_3
All-on_X23_4

All-on X

Implantologi

“ALL-ON-X” eller implantatlösningar för helkäkar har blivit en mycket utbredd behandling för många kliniker inom modern tandvård. Det är nu möjligt att använda IOS för hela arbetsflödet. Den nyutvecklade scanningsstrategin inkluderar användning av Lo RUSSO-retraktorer och ger oss exakt IOS-data för implantatpositionerna.

Arbetsflödet i tre steg ger en betydande minskning av obehag för patienten. När det gäller noggrannhet och förutsägbarhet når vi de högsta nivåerna och kan erbjuda en högklassig passivt passande estetisk implantatrestauration för helkäkar.

Fast eller avtagbar, olika alternativ är möjliga och varje alternativ har sina egna egenskaper och fördelar för att uppfylla patientens krav.

Digital accuracy

Passive fit

50% less chair time

Stronger, monobloc design

ALL-ON-X SCAN STRATEGY för IOS

STEG 1: En definierad strategi för att skanna all-on-X-patienter med hjälp av en IOS och LO RUSSO RETRACTORS.
För mer information, vänligen registrera dig till vårt webinar.

ALL-ON-X TRY-IN BRO

STEG 2: Skruva fast Try-in-bron med fingermoment för att kontrollera alla estetiska parametrar:

 1. Incisal längd
 2. Synlig tandlängd / läpplinje och leende linje
 3. Läppstöd (normalt, vestibulärt, dorsalt)
 4. Mittlinje (mot facial och antagonist)
 5. Horisontell linje (relation interpupillär linje)
 6. Kontrollera ocklusion vänster
 7. Kontrollera ocklusion höger
 8. Buckal korridor
 9. Tändernas form anterior zon
 10. Fonetisk analys
 11. Justera vid behov och skanna igen
ALL-ON-X PORTFOLIO

STEG 3: Placering av den slutliga ALL-ON-X-bron

ALL-ON-X FAST: Endast på MUA
Den fasta All-on-X-lösningen erbjuder en precisionsfräst primär bar av titan med cementerad tandöverlagring som ger maximal stabilitet för patienten.

ALL-ON-X PORTFOLIO

STEP 3: Placement of the final ALL-ON-X bridge

ALL-ON-X REMOVABLE: Only on MUA The removable all-on-X solution offers the ability to remove teeth overlays f rom the primary implant bar for cleaning.

 

A telescopic secondary titanium sleeve with cemented tooth arch overlay fits over a precision milled primary titanium bar

Webinar

Våra talare: Prof. Lucio Lo Russo och Roeland De Paepe

Chef för produkthantering på Modern Dental Europe Group

 

En definierad strategi för att skanna all-on-X-patienter med hjälp av en IOS och LO RUSSO RETRACTORS.

 

– Utmaningar vid scanning av implantatarbeten med full båge i allmänhet.

– Varför behöver vi denna nya scanningsstrategi?

– Hur fungerar den?- Vilka är behandlingsstegen?

– Vilka är skillnaderna mellan fasta och avtagbara All-on-X-broar?

Image