Privacy Statement

Tjänsterna från CDI Dental AB. (nedan kallat “CDI Dental”) och webbplatsen “cdi-dental.com” och de internettjänster som är kopplade till den görs tillgängliga för dig av CDI Dental AB (nedan kallat “CDI Dental”), med säte i Alphen aan den Rijn och registrerat i handelskammarens handelsregister under nummer 2809 0977 0000). När det gäller skyddet av din integritet gäller följande policy.

CDI Dental garanterar så långt som möjligt integritetsskyddet för alla inblandade parter som köper tjänster. Detta innebär att vi även kräver maximala insatser från våra samarbetspartners vid kontroll av personuppgifter. Nedan kan du läsa vilka personuppgifter vi behandlar, vad vi gör med dessa personuppgifter, inom vilken rättslig ram detta sker och vad du kan göra om du har några ytterligare frågor.

Behandling av personuppgifter

Inom ramen för våra tjänster registrerar CDI Dental uppgifter om sina kunder och deras patienter. CDI Dental använder dessa uppgifter för att fullgöra det relevanta avtalet, för sina andra tjänster och för att informera kunderna om (nya) produkter och tjänster från CDI Dental, dess koncernbolag eller noggrant utvalda tredje parter. I samband med detta strävar CDI Dental efter att ta hänsyn till dina preferenser.

Rättslig grund och samtycke

Alla personuppgifter som vi erhåller för behandling har erhållits genom ett så kallat “opt-in”-förfarande och vi har en rättslig grund för eller otvetydigt samtycke. För behandling av patienters personuppgifter för vilka det inte finns någon rättslig grund, men som är nödvändiga för utförandet av beställningen, måste du få din patients samtycke till att tillhandahålla och dela vissa uppgifter med CDI Dental.

Leverantörer, tjänsteleverantörer och andra partner

CDI Dental tillhandahåller uppgifter till leverantörer, tjänsteleverantörer och andra partners som stöder vår verksamhet, till exempel genom att tillhandahålla tekniska infrastrukturtjänster, erbjuda kundservice, genomföra akademisk forskning och undersökningar, eller är en del av produktionsprocessen. CDI Dental tillhandahåller så få personuppgifter som möjligt och anonymiserar data där det är möjligt. Leverantörer, tjänsteleverantörer och andra partner som behandlar personuppgifter måste följa en strikt sekretessförpliktelse på ett sätt som överensstämmer med denna datapolicy och AVG. Det kan hända att du själv arbetar med leverantörer som inte kan uppfylla kraven i AVG. Vi har ingen kontroll över detta, kontakta i så fall din leverantör.

Information om nya produkter och tjänster

Om du inte vill ta emot information om (nya) produkter och tjänster kan du meddela detta skriftligen till CDI Dental t.a.v. Adresregistratie, Flemingweg 14 i Alphen aan den Rijn eller via e-post till info@elysee-dental.nl med rubriken “Adresregistratie”. Vi kommer då att blockera dina uppgifter för detta ändamål.

Radera dina uppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter på en (säker) Secure Server-miljö och dina personuppgifter lagras inte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”). Vi utför etiska hack på vår digitala miljö. Vill du att vi tar bort dina uppgifter från vår databas? Skicka i så fall ett e-postmeddelande till privacy@elysee-dental.nl. Naturligtvis kan du också meddela oss skriftligen. Vår adress är: CDI Dental Solutions B.V. Flemingweg 14 i Alphen aan den Rijn. CDI Dental kommer att tillmötesgå din begäran inom 1 kalendermånad. För att förhindra missbruk kan vi be dig att identifiera dig när du gör det.

Bevarandetid

Lagringsperioden beror på vad uppgifterna används till och följer alltid de lagstadgade kraven på lagringsperioder. Det innebär att uppgifter sparas mellan 7 år och 15 år. Anonymiserade uppgifter sparas i 25 år.

Integritetspolicy för andra webbplatser

cdi-dental.com innehåller länkar till andra webbplatser. Vi är dock inte ansvariga för sekretesspolicyn på dessa webbplatser. För mer information om detta ämne hänvisar vi till de berörda webbplatserna.

Har du några frågor om vår integritetspolicy?

Skicka i så fall ett e-postmeddelande till privacy@elysee-dental.nl. Du kan också använda denna e-postadress om du har några frågor om dina uppgifter eller om du vill ändra dem. Vår kundtjänst hjälper dig gärna.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra vår integritetspolicy. Du kommer dock alltid att hitta den senaste versionen på denna sida. Kontrollera därför regelbundet vår integritetspolicy på denna webbplats.

Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Google Analytics använder “cookies” (textfiler som placeras på din dator) för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder denna information för att spåra hur du använder webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan tillhandahålla denna information till tredje part om Google är juridiskt skyldigt att göra det, eller i den utsträckning som dessa tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer inte att kombinera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google. Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör det kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till Googles behandling av information på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.