Våra kunder är våra bästa kvalitetskontrollanter!

En central del i vårt kvalitetssystem är uppföljningen av upplevd kvalitet från våra kunder. Genom rutinmässiga och ständigt återkommande kvalitetskontroller och uppföljning av synpunkterna från våra kunder skapar CDI Dental en kontinuerlig kvalitetsförbättring. Aldrig tidigare har våra materialanalyser av tandtekniskt material varit så rätt i tiden.

Vi följer upp varje arbete och analyserar tandläkarens nöjdhet (NKI) samt möjlighet att individuellt anpassa önskemål och arbetssätt till våra kunder.