NL23_respire3_productfoto's_website_slideshow_orthodontie
NL23_respire3_productfoto's_website_slideshow_orthodontie
NL23_respire4_productfoto's_website_slideshow_orthodontie
NL23_respire3_productfoto's_website_slideshow_orthodontie
NL23_respire3_productfoto's_website_slideshow_orthodontie
NL23_respire4_productfoto's_website_slideshow_orthodontie

Bettskenor

Ortodonti och skenor

CDI Dental har ett stort utbud av individuellt anpassade bettskenor, som alla är designade för att lindra besvär orsakade av bruxism eller bettfunktionsproblem, såsom ömma käkar, huvudvärk och tandslitage.

 

Vårt utbud av bettskenor är omfattande och speciella önskemål är välkomna. Vi rekommenderar att du skyddar omfattande keramiska restaureringar genom att erbjuda patienten en bettskena – speciellt när behovet av restaurering beror på slitage.

 

Nedan hittar du ett urval av våra bettskenor.

Forma ADAPT bettskena

Nytt hos CDI Dental: Forma ADAPT bettskena som är hård i funktion men ändå flexibel och bekväm för patienten. En Forma ADAPT bettskena designas digitalt baserat på en intraoral scanning, varefter den 3D-printas av Keysplint SoftTM*, ett material från KeyStone. Det speciella med detta material är att det är tillräckligt hårt för att göra skenan stabil och funktionell, samtidigt som den är tillräckligt mjuk för att ge din patient önskad komfort och hållbarhet.

Bettskena HÅRD

Den klassiska bettskenan med många alternativ för anpassning till individens behandlingsbehov.

Bettskena MJUK

En mjuk bettskena föredras ofta av patienten och kan ge lindring vid ett hårt bett.

Bettskena MJUK INSIDA/HÅRD UTSIDA

Denna reflexavlastande bettskena är en riktigt bra kompromiss mellan den hårda bettskenan – som ofta föredras av tandläkaren – och den mjuka bettskenan som ofta upplevs som mer bekväm av patienten. Patienterna uttrycker att det inte spänner åt.