CDI Dental är upphandlat gentemot:

 • Region Jönköpings län
 • Landstinget Blekinge
 • Region Östergötland
 • Västra Götalands regionen
 • Kalmar läns landsting
 • Region Gotland
 • Region Västernorrland
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Karolinska Institutet
 • Region Sörmland
 • Region Dalarna
 • Region Uppsala
 • Region Gävleborg
 • Region Västmanland, Specialisttandvården Region Västmanland
 • Region Värmland
 • Region Västerbotten, Umeå
 • Region Kronoberg