Digitek 1
Digitek 2
Digitek 3
Digitek 1
Digitek 2
Digitek 3

Digitek

Implantologi

Med produktserien Digitek kan vi erbjuda dig hela processen från abutment till supratraktur, oavsett vilket implantatsystem du arbetar med. Denna process sker helt och hållet in-house. Det gör den snabb, prismässigt mycket intressant och erbjuder samma kvalitet som de välkända implantatleverantörerna.

Vill du ha mer information om Digitek? Kontakta vår Implantatavdelning.


Prisvärd kvalitet för dina implantatstrukturer