NL23_cad:campasbrug_productfoto's_website_slideshow_diagnostiek
NL23_cad:campasbrug2_productfoto's_website_slideshow_diagnostiek
NL23_cad:campasbrug_productfoto's_website_slideshow_diagnostiek
NL23_cad:campasbrug2_productfoto's_website_slideshow_diagnostiek

Try-in

Kron- och broarbeten

En CAD/CAM bro/krona är både digitalt designad och digitalt producerad. Baserat på ditt (digitala eller analoga) avtryck designas en helt anatomisk krona eller bro. Denna design skrivs sedan ut digitalt i en transparent plast.

Med denna bro/krona kan du bedöma både den perifera anslutningen, bettet och även estetiken i munnen. Ser du att justeringar behöver göras? Då kan du slipa och/eller markera dem på plasten. Try-in bron/kronan skannas sedan på nytt och designen justeras. Baserat på den nya designen tillverkas och levereras kronan/bron.

Fördelar
Denna digitala kommunikation och produktion har en betydande påverkan på slutresultatet av ditt kron- och broarbete.