Patienter blir allt mer medvetna om sina önskemål i samband med tandvård, och därför ökar också kraven. God planering och en visuell presentation av slutresultatet är självklara verktyg för att förklara behovet och resultatet av behandlingen. Tidigare kunde detta uppnås via en traditionell diagnostisk vaxning, men nu kan det även uppnås med digital diagnostikuppvaxning. Så fort CDI Dental har fått scanningen eller avtrycket från tandläkaren förbereds en digital diagnosuppvaxning som kan delas med tandläkaren via en 3D-pdf som skickas via e-post. I och med detta inbjuds tandläkaren till en dialog om utformningen av slutarbetet i ett tidigt skede. När tandläkaren har godkänt den digitala diagnoskonfigurationen skriver CDI Dental 3D ut en modell och skickar den till tandläkaren. Via denna procedur får tandläkaren ett i förväg godkänt resultat och minskad leveranstid.