Våra tandtekniker hjälper dig gärna med sina kunskaper.

Inom tandvården spelar tandläkare en viktig roll för att säkerställa sina patienters munhälsa. Det finns tillfällen då mer komplexa fall och utmanande situationer uppstår, då en tandteknikers expertis kan vara ovärderlig.

En tandtekniker är en yrkesman som är specialiserad på tillverkning och reparation av tandproteser, kronor, broar och andra skräddarsydda tandtekniska produkter.

En tandtekniker är en specialist som känner till både tillverkningen i laboratoriet och arbetet i behandlingsrummet. Det gör dem till den person som är länken mellan produktion och kund. Förutom sin tekniska kompetens fungerar de också som en viktig partner för tandläkare, särskilt i mer komplexa fall.

När en tandläkare står inför ett utmanande fall kan en tandläkarkonsult vara en värdefull källa till kunskap och erfarenhet. De kan hjälpa till att analysera situationen, ställa rätt diagnos och utveckla en behandlingsplan. Genom att arbeta tillsammans kan tandläkaren och tandläkarkonsulten hitta den bästa lösningen för patienten.

En tandvårdskonsult kan också ge råd när det gäller att fatta beslut om materialval för en protes eller restaurering. Dentalrådgivaren är medveten om de senaste teknikerna och materialen som finns tillgängliga och kan ge råd om vilket alternativ som är mest lämpligt för en specifik situation. Detta samarbete ökar sannolikheten för att patienten får önskvärda resultat och blir nöjd.

Genom interna utbildningar försöker vi hålla alla våra rådgivare på högsta kunskapsnivå, men vissa produktgrupper är så specifika att vi har specialister för dem som genom ytterligare utbildning alltid är uppdaterade med den senaste utvecklingen för att kunna ge dig ännu bättre stöd och råd.

Kort sagt, att använda en dental konsult som en sparringpartner för tandläkare i mer komplexa fall erbjuder många fördelar. Du kan nå oss på telefonnummer: 040-607 77 70, vill du boka en fördjupad telefonkonsultation med en tekniker, vänligen fyll i formuläret nedan. Vi kommer då att kontakta dig så snart som möjligt.