I samband med att EU:s nya dataskyddsförordning, allmänt kallad GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 har individen fått ett högre skydd och fler rättigheter samtidigt som ansvar och skyldigheter ökat för den som behandlar personuppgifter.

Då vi som tandtekniskt laboratorium behandlar Era patienters personuppgifter har datainspektionen slagit fast att ett personuppgiftsbiträdesavtal ska finnas mellan personuppgiftsansvarig tandläkare och det tandtekniska laboratoriet.

I ett led att förenkla processen har vi på CDI Dental tagit fram ett personuppgiftsbiträdesavtal som Ni enkelt kan skriva ut från Dina Sidor. Det enda Ni behöver göra är att logga in, gå till fliken Produkter/Information/GDPR där Ni hittar en printbar version av avtalet.