CDI Dental AB innehar tredjeparts certifiering enligt ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 och ISO 14001:2015. Vi åtar oss att efterleva tillämpliga- och bindande krav. För att bibehålla kvalitetssystemets effektivitet jobbar vi med ständiga förbättringar vilket också garanterar våra kunder bästa möjliga kvalitet.

CDI Dental AB verkar aktivt för att varor och tjänster som levereras är framställda under förhållanden som är förenliga med de grundläggande villkoren.

CDI Dental AB har som ledstjärna att följa aktuella arbets- och miljökrav vid investeringar och inköp för att i största möjliga utsträckning välja utrustning, material och metoder vilka förebygger och minimerar  konsekvenser på miljön.

Vår miljöpolicy innebär att vi alltid;

  • Strävar efter att återvinna så mycket avfall som möjligt 
  • Arbetar för att optimera våra transporter med hjälp av effektiva logistiklösningar
  • Ambitionen är att i största möjliga utsträckning klimatkompensera för utsläpp av växthusgaser
  • Arbetar med ständiga åtgärder för att minimera utsläpp till vatten
  • Strävar efter att använda så miljövänliga kemikalier som möjligt
  • Vid inköp från underleverantör strävar efter miljöcertifierade leverantörer

CDI Dental AB främjar hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Ledningsgruppen CDI Dental

Malmö, 25/1-2023

CDI Dental klimatkompenserar sina sändningar till underleverantörerna via UPS Carbon neutral.

För mer information följ länken https://www.ups.com/us/en/services/sustainability/sustainable-services/carbon-neutral.page