NL23_analoge waxup_productfoto's_website_slideshow_diagnostiek
NL23_analogewaxup2_productfoto's_website_slideshow_diagnostiek
NL23_analoge waxup_productfoto's_website_slideshow_diagnostiek
NL23_analogewaxup2_productfoto's_website_slideshow_diagnostiek

Analog uppvaxning

Diagnostik

Vår analoga wax-up är ett konkret verktyg för att kommunicera effektivt med din patient. Det gör att du kan inleda behandlingsprocessen på ett förutsägbart sätt. Denna förutsägbarhet säkerställer också ett effektivt samarbete med vårt laboratorium. Form, (återhämtning av) ocklusion och funktion och alla andra intressanta punkter kan anges enkelt och på ett samordnat sätt med den analoga vaxuppställningen.

Fördelar
Vid behov kan den analoga uppvaxningen justeras själv. Den funktionella uppvaxningen kan göras i en artikulator, eventuellt med hjälp av en ansiktsbåge.