Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en enkel liten fil som en webbplats lagrar på din hårddisk via webbläsaren. En cookie lagrar information. Till exempel använder vi en cookie för att komma ihåg vad du tidigare har gjort på den här webbplatsen, så att du inte behöver göra det igen nästa gång du besöker den.

Varför använder vi cookies?

 • För att få webbplatsen att fungera bättre.
 • För att göra det enklare att använda webbplatsen.
 • För att mäta om besökarna enkelt kan hitta önskad information på vår webbplats.

Genom att använda permanenta cookies ser vi till att du inte behöver utföra vissa åtgärder igen. Vi känner igen de preferenser som du har angett vid ett tidigare besök på vår webbplats. Det sparar tid och gör webbplatsen mer användarvänlig. Du kan radera permanenta cookies via inställningarna i din webbläsare.

Sessie kakor

Sessionscookies används under ditt besök och raderas automatiskt så snart du stänger webbläsaren. Vi kommer ihåg vilka delar du ser under ett besök och skräddarsyr våra tjänster därefter.

Cookies från Google Analytics

Via vår webbplats placeras cookies av Google, som en del av “Analytics-tjänsten”. Vi använder denna tjänst för att spåra besökarnas beteende och få rapporter om hur besökarna använder vår webbplats. På grundval av detta kan vi sedan förbättra webbplatsen. Det handlar därför inte om att komma ihåg personuppgifter, utan om att spåra dina handlingar på webbplatsen.

Cookies för sociala medier

På vår webbplats hittar du knappar som gör att du kan marknadsföra våra inlägg eller webbsidor på sociala medier. Tänk “gilla” via Facebook eller skicka en “tweet” via Twitter. Dessa knappar fungerar via kodstycken som kommer från de sociala medieplattformarna själva. Cookies placeras via denna kod. Vi har inget inflytande över detta. De sociala medieplattformarna förklarar i sina sekretessmeddelanden vad de gör med dina uppgifter via cookies.

Spåra cookies från oss själva

Vi begär en spårningscookie så snart du besöker en webbplats från vårt nätverk. Detta gör det möjligt för oss att ta reda på att du förutom vår webbplats även har besökt den relevanta webbplatsen/webbplatserna från vårt nätverk. Den profil som byggs upp på detta sätt är inte kopplad till ditt namn, adress, e-postadress och liknande, utan tjänar endast till att skräddarsy annonser till din profil så att de är så relevanta för dig som möjligt.

Rätt till tillgång, rättelse eller radering

Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera dina personuppgifter. För att göra detta, vänligen kontakta oss. För att förhindra missbruk kan vi be dig att identifiera dig när du gör detta.

Aktivera, inaktivera och radera cookies

Mer information om att aktivera, inaktivera och radera cookies finns i instruktionerna och/eller genom att använda hjälpfunktionen i din webbläsare.

Mer information om cookies finns på webbplatserna för Cookierecht och Konsumentföreningen.

Ansvarsfullt offentliggörande

Det kan oväntat hända att det finns en sårbarhet i något av våra system. Om du upptäcker en sårbarhet ber vi dig att rapportera det så snart som möjligt så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder.

Vi ber om:

 • Rapportera sårbarheten till oss så snart som möjligt efter att du har upptäckt den;
 • Registrera dig via e-post till IT@elysee-dental.nl. CDI Dental kommer att skicka dig en inbjudan att kommunicera säkert (med kryptering) om den upptäckta sårbarheten;
 • Genom säker kommunikation ska du tillhandahålla tillräcklig information för att reproducera problemet så att vi kan åtgärda det så snart som möjligt. Vanligtvis räcker det med IP-adressen eller URL:en till det berörda systemet och en beskrivning av sårbarheten, men mer information kan behövas för mer komplexa sårbarheter.
 • Att inte dela informationen om säkerhetsproblemet med andra förrän det är löst;
 • Ansvarsfullt hantera kunskap om säkerhetsproblemet genom att inte vidta åtgärder utöver vad som är nödvändigt för att påvisa säkerhetsproblemet.
 • Inse att all information från CDI Dental’s system omfattas av tystnadsplikt och sekretesslagar och att det är straffbart att vidarebefordra denna information.

Undvik i vilket fall som helst:

 • Utstationering av skadlig kod;
 • Kopiering, ändring eller radering av data eller konfigurationer från ett system (ett alternativ till detta är att ta en katalogförteckning eller skärmdump);
 • Gör ändringar i systemet;
 • Upprepad åtkomst till systemet eller delad åtkomst med andra;
 • Använda så kallad “bruteforcing” för att få tillgång till system;
 • Användning av överbelastningsattacker eller social ingenjörskonst.

Du kan förvänta dig av oss:

 • Om din rapport uppfyller ovanstående villkor kommer vi inte att koppla några rättsliga konsekvenser till den. Vi behandlar din anmälan strikt konfidentiellt och delar inte personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller domstolsbeslut.
 • Vi skickar ett mottagningsbevis inom 2 arbetsdagar.
 • Vi kommer att svara på din anmälan inom 5 arbetsdagar med vår bedömning av anmälan och ett förväntat datum för lösning.
 • Vi kommer att hålla dig informerad om framstegen. Vi kommer att lösa säkerhetsproblemet i ett system som identifierats av dig inom en rimlig tidsperiod. I samförstånd bestämmer vi när och hur detta ska publiceras.
 • Om du vill kan vi i samförstånd nämna ditt namn som den som upptäckte den rapporterade sårbarheten.
 • Som tack för din hjälp erbjuder vi en lekfull belöning för varje rapport om ett säkerhetsproblem som är okänt för oss och allvarligt. Belöningen kommer aldrig att vara i monetär form.