Lo Russo Retractors

Digitala lösningar

Visste du att det finns en skanningsstrategi för tandlösa käkar?

Lo Russo Retractors är patenterade medicintekniska produkter för professionell användning inom tandvård. Retraktorsystemet utvecklades för att stödja intraoral skanning av tandbågar, i synnerhet helt eller delvis tandlösa käkar. Dessa gör det möjligt att sprida och stabilisera vävnaderna (läppar, tunga och kinder), för att underlätta rörelsen av skannerspetsen och hjälpa till att upprätthålla ett tillräckligt avstånd.

Vad används Lo Russo retractors/munhållare till?

LO RUSSO retractors/munhållare skapar förutsättningar för optimal och snabb skanning. Den ger hjälp och stöd till operatören och skannern. De har också en låsmekanism som håller munhållaren på plats, vilket minskar behovet av en assistent under skanningen.

 

BESTÄLL DINA LO RUSSO RETRACTORS FRÅN CDI DENTAL

Storlek och förpackning:

  • Munhållarna finns i olika storlekar och spetsvinklar för att tillgodose olika kirurgiska behov. (SIZE 0, SIZE 1, SIZE 2)
  • Producerade av biokompatibel high-performance polymer, latex fria och autoklaverbara.
  • De olika storlekarna på LO RUSSO RETRACTORS skiljer sig endast i dimensioner.
  • Retraktorsystemets tre storlekar är nödvändiga för att kunna anpassa sig till den individuella anatomiska variabiliteten hos alveolar-tandbågarna.
  • Det minsta måttet är 0, det största måttet är 2.

Prissättning av Lo Russo-munhållare

•  SET med 1 valfi Storlek ÖK/UK: 2448,- exkl. moms.
• SET med 3 Storlekar ÖK/UK (0/1/2): 8500,- exkl. moms.