Metall Keramik

Metallbunden porslin för kronor och broar är allmänt betrodda, beprövade  och används eftersom konstruktionen erbjuder styrka, estetik, förutsägbarhet och utmärkt valuta för pengarna. Ett brett utbud av legeringar finns nu tillgängliga för att passa alla möjliga fall.

 

Varför metall/keramik

MK-kronor har förmågan att blockera en missfärgad underliggande tandstruktur och är anpassningsbara till ett brett spektrum av kliniska situationer. Ocklusala/palatala metallytor är möjliga i situationer med begränsat interocklusivt utrymme. Den enkla cementeringen gör denna produkt populär och är en anledning till att den har bestått tidens tand.

Vi ger dig gärna råd i valet beroende på indikation och patientens möjligheter.

För patienter som gnisslar tänder, hårdbitare eller har ett begränsat interocklusivt utrymme erbjuder vi metallkeramiska restaureringar som en utmärkt lösning. Vi har ett urval av högädla, ädla eller oädla legeringar av högsta kvalitet för detta ändamål.

 

  • Starka och estetiska lösningar
  • Beprövad kvalitet under lång tid
  • Lämplig för både kronor och broar
  • Helmetallkronor för de dorsala stödområdena