NL23_optishade_productfotos_website_slideshow_digitaal-scaled
NL23_optishade_productfotos_website_slideshow_digitaal2-scaled
NL23_optishade_productfotos_website_slideshow_digitaal-scaled
NL23_optishade_productfotos_website_slideshow_digitaal2-scaled

OptiShade

Digitala lösningar

Länge har tandläkare och tandtekniker letat efter alternativ till kommersiella färgtagningsmetoder. En lösning hittills har varit att ta färgprover utifrån de material som används. Men än idag är sättet att ta färgprover i första hand analogt och kräver mycket erfarenhet från tandläkaren för att uppnå tillförlitliga resultat. Optishade (av StyleItaliano) erbjuder en ny och mer exakt digital färgtagningslösning. Med hjälp av Lab*-koordinater – universella värden inom kolorimetrivärlden – mäts tandfärgen på ett mycket nyanserat sätt och kommuniceras till användaren på ett intuitivt och lättförståeligt sätt.

Video On Demand

Lär dig allt du behöver veta om Optishade-lösningen i Dr. J. Manuatas video On Demand om OptiShade.

Till Video On Demand
Boka möte

Boka ett icke bindande möte med oss så besöker vi din klinik och berättar mer om vår produkt.

Kontakta oss
Optishade färgprov och dess värden kan användas på två sätt:

1) Filen kan användas för färgprovet, där man analyserar grundfärgen och eventuella egenskaper.

2) Vid beställning av en högestetisk framtandskrona exporteras filen till Matisse-mjukvaran där teknikern använder det perfekta framtagna receptet som anges av programvaran för optimal konstruktion av den keramiska kronan.

Alternativet Optishade resulterar i en individuellt konstruerad krona (Opticrown) som matchar perfekt, även i de mest utmanande fallen.