duo-removebg-preview
The-Serene-Silensor-3
The-Serene-Silensor-2
duo-removebg-preview
The-Serene-Silensor-3
The-Serene-Silensor-2

Snarkskenor

Ortodonti och skenor

Mer än en tredjedel av den svenska befolkningen snarkar under natten. Sömnlöshet, förlust av koncentration, trötthet och huvudvärk är några av de konsekvenser som kan uppstå om din sömn störs av snarkning och obstruktiv sömnapné. En snarkskena kan eliminera, eller åtminstone minska snarkning och leda till måttlig sömnapné. Dess syfte är att öka halsvolymen och öppna luftvägarna under sömnen och därigenom förhindra vibrationer i halsväggen som resulterar i snarkning. Snarkskenor säkerställer mandibulär protrusion, vilket innebär att underkäken låses i ett främre läge.

Behöver du mer information? Ladda ner broschyren Whole You™ MRA

Ladda ner broschyr