Ultra 1
Ultra2
Ultra 1
Ultra2

Full Zirconia Translucent

Kron- och broarbeten

Monolitiska zirkonia konstruktioner är nu tillgängliga med en bättre estetik och den högsta genomskinligheten: MonoZir Ultra®. Denna nya generering av zirkonium är uppbyggd i två lager; en kärna av 3V-TZP och ett incisal/ocklusal lager av SV-TZP. Detta säkerställer en maximal styrka med en optimal estetik.