Varför minimalinvasiv behandling är så viktig

Ett minimalt invasivt tillvägagångssätt kan hjälpa till att bevara tandstrukturen samtidigt som tändernas naturliga utseende och funktionalitet bibehålls och ger ett mer långvarigt resultat.

Vårt fokus ligger på minimalinvasiva behandlingar där fokus ligger på att ta bort så lite frisk tandstruktur som möjligt och istället använda våra digitala lösningar, som TrioClear™ aligners.