video on demand

All-on X & CAPS

Lär dig hur det innovativa CAPS-systemet revolutionerar implantatpositionering tar itu med vanliga utmaningar och säkerställer precision. Från att förstå systemets möjligheter till praktiska tips för optimal användning i olika kliniska scenarier, detta webinar ger värdefulla insikter och kunskap för att lyckas med implantattandvård.