Stöd

Service linje

Ingen patient gillar att vänta på en ombasering eller elementreparation. Vi har serviceställen i hela Nederländerna så att vi kan erbjuda dig och din patient snabb service. Reparationer, rebaseringar och förlängningar av upp till fyra element som anmäls till oss före kl. 10.00 på morgonen levereras tillbaka till din mottagning senast kl. 16.00 samma dag.

För förlängningar av fem eller fler element och rebasering av implantat, om de registreras hos oss före kl. 10.00, kommer de att vara tillbaka på din mottagning senast kl. 16.00 följande dag.

För att kunna utföra denna tjänst på rätt sätt har vi delat in Nederländerna i tre regioner. De tre olika regionerna är: region nord, region mitt och region syd. I var och en av dessa regioner finns en Elysee Dental-medarbetare representerad som tar hand om samordningen av insamling och retur av de rapporterade reparationerna och rebaseringarna.

Beroende på i vilken region din praktik är belägen kan du rapportera eventuella reparationer eller rebaseringar via det telefonnummer eller den e-postadress som gäller för den regionen. Reparationer och rebaseringar hämtas alltid av en av våra chaufförer och returneras samma dag.