Optishade: Tips och tricks

Optimera OPTISHADE färgtagning

Ljuskontamination: externt ljus är den gemensamma fienden för de flesta färgmätningssystemen. Även om OPTISHADE STYLEITALIANO är designad för att eliminera detta så mycket som möjligt, kan ljus ändå filtrera genom via preparationens omgivning.

 

OPTISHADE STYLEITALIANO mäter färgen i sitt sammanhang, vilket innebär att färgen på tanden mäts, inklusive reflektion av tandköttet och de närliggande strukturerna.

Undvik starkt ljus i omgivningen.

Undvik att vara nära fönster.

Undvik starkt artificiellt ljus, särskilt från tandläkarstolen.

Vid mätning på modeller är risken större för ljusföroreningar.

Stäng av stolsbelysningen under OPTISHADE-mätningar, även om den inte pekar mot området du arbetar på.