Uppnå mer exakt registrering av implantatpositioner vid helkäksbehandlingar

CAPS eller Complete Arch Pilar System, kan användas för att registrera implantatpositioner med en intraoral skanner som MEDIT, TRIOS eller ELETRA. Detta system är mycket användbart vid behandling av helkäkar. Systemet ger bättre registrering eftersom det löser problemet genom att lägga ihop IOS-bilder vid skanning av tandlösa patienter. Dessutom har den vertikalt stopp, vilket gör det möjligt att detektera den vertikala dimensionen vid skanning i ocklusion.

CAPS har en hög mångsidighet och kan anpassas till olika individuella kliniska situationer. Genom att integrera skanning och vertikal dimensions-detektering effektiviserar CAPS arbetsflödet och förbättrar den totala effektiviteten.