TrioClear™ App

Missa inte TrioClear-appen™ – den heltäckande lösningen som är utformad för att effektivisera hanteringen av ortodontibehandlingar. Med TrioClear-appen™ kan tandvårdspersonal enkelt hålla reda på alla patienter, spåra fallstatus, visa och dela behandlingsplaner och förenkla fotografering för både nya och befintliga fall.

En av TrioClear™ App mest anmärkningsvärda funktioner är dess förmåga att förenkla fotografering. Tandläkare kan enkelt ta bilder av hög kvalitet direkt i appen, vilket säkerställer konsekvens och noggrannhet i dokumentationen. Oavsett om det är en första bedömning, framstegskontroll eller behandlingsutvärdering, gör TrioClear™ App det enkelt att ta de bilder som krävs.

 

 

TrioClear-appen™ gör det möjligt för tandvårdspersonal att hålla sig organiserade och informerade med tillgång till fallstatus i realtid. Detta gör det möjligt att spåra framstegen i varje patients behandlingsplan, vilket möjliggör proaktiv övervakning och tidiga insatser vid behov.

Dessutom möjliggör TrioClearApp ett enkelt samarbete och kommunikation mellan all tandvårdspersonal. Med möjligheten att se och dela behandlingsplaner på ett säkert sätt i appen kan tandläkare se till att alla som är involverade i patientbehandlingen är på samma sida, vilket leder till bättre samordning och förbättrade patientresultat.

TrioClear™ App revolutionerar kliniken genom att tillhandahålla en omfattande uppsättning verktyg som är utformade för att möta de specifika behoven på moderna tandläkarmottagningar. TrioClear™ är den ultimata lösningen för tandläkare som vill optimera sin effektivitet och förbättra patientvården.