Gör restaurering lättare för tandläkare

F.I.T. FORMA® INJECTION TECHNIQUE är en unik lösning för att behandla patienter med tandslitage. Denna no-prep-teknik använder en direkt injicerbar nanofylld komposit för perfekt, total restaurering. Aldrig tidigare har det varit så enkelt att skapa den ideala återuppbyggnaden. Förvåna dina patienter med denna snabba, enkla, effektiva och förutsägbara lösning som erbjuds som ett komplett paket!

Indikationer för F.I.T.:

 • Ocklusalt tandslitage
 • Incisalt tandslitage
 • Erosion
 • Abrasion
 • Attrition
 • Bruxism
 • Bulimia Nervosa
 • Trauma

Varför välja F.I.T?

 • Ingen preparation (ingen aerosol)
 • Minimalt invasiv
 • Skyddar
 • Reparerbar
 • Estetisk
 • Reproducerbar
 • Allt-i-ett kit
 • Enkelt

Det digitala arbetsflödet

Fas 1: Utgångsläget

Pre-op fotografiet visar omfattningen av det dentala slitaget och erosion. Utifrån detta sätts det digitala arbetsflödet igång för att helt återuppbygga tänderna med hjälp av intraorala skanningsfiler och Forma® Injection Technique. Från ett analogt avtryck kan vi göra om detta till en digital fil på laboratoriet.

Fas 2: Valfritt mellansteg

Under den andra fasen av Forma® Injection Technique diskuteras en valfri modell och utvärdering. Denna fas tillåter även eventuella justeringar eller förändringar.

 

Fas 3: Injektion och polering

Injektionsfasen är en steg-för-steg process. Efter polymerisering färdigställs och poleras restaureringen för att få perfekt finish på slutresultatet.