För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.

Verksamhetspolicy

CDI DENTAL AB är ett helägt dotterbolag till Modern Dental Group Europe.

Modern Dental Group som äger samt driver tandteknisk verksamhet över hela världen är också börsnoterat på Hong Kong börsen. 

 

CDI DENTAL AB skall alltid arbeta för långsiktiga kundrelationer genom aktiv dialog med våra kunder. Med vår långa erfarenhet har vi lagt grunden för en mycket god kunskap om våra kunders individuella behov och önskemål. Det innebär att vi förstår och kan tillgodose kundernas krav på leveranssäkerhet, hög servicenivå samt tillgänglighet.

 

CDI Dental AB innehar tredjeparts certifiering enligt ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 och  ISO 14001:2015 då vi åtar oss att efterleva dessa tillämpliga- och bindande krav. För att bibehålla kvalitetssystemets effektivitet jobbar vi med ständiga förbättringar vilket också garanterar våra kunder bästa möjliga kvalitet.

 

CDI Dental AB har som ledstjärna att följa aktuella arbets- och miljökrav vid investeringar och inköp för att i största möjliga utsträckning välja utrustning, material och metoder vilka förebygger och minimerar  konsekvenser på miljön.

 

Vår miljöpolicy innebär att vi alltid;

  • Strävar efter att återvinna så mycket avfall som möjligt 
  • Arbetar för att optimera våra transporter med hjälp av effektiva logistiklösningar
  • Ambitionen är att i största möjliga utsträckning klimatkompensera för utsläpp av växthusgaser
  • Arbetar med ständiga åtgärder för att minimera utsläpp till vatten
  • Strävar efter att använda så miljövänliga kemikalier som möjligt
  • Vid inköp från underleverantör strävar efter miljöcertifierade leverantörer

CDI Dental AB främjar hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

 

Malmö den 27/2 2018

Lars Narhed

MD

Start > CDI Dental > Kvalitet > Verksamhetspolicy
Annonser